องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมทำดีเพื่อชุมชนตำบลแกใหญ่ นำทัมโดย นายประกาศิต จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยการพัฒนาพื้นที่ที่มีขยะให้เป็นพื้นที่น่าผ่าน น่ามอง


งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน, รพ.สต.แกใหญ่ และจิตอาสาฯ ตำบลแกใหญ่ จัดกิจกรรมทำดีเพื่อชุมชนตำบลแกใหญ่ นำทัมโดย นายประกาศิต จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยการพัฒนาพื้นที่ที่มีขยะให้เป็นพื้นที่น่าผ่าน น่ามอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ถนนบริเวณป่ากรง ม.2 บ้านแกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์