องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ


งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข และงานป้องกันฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,220 ต้น นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่