องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบให้ประชาชนศึกษาและนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศาสนสถานในพื้นที่ตำบลแกใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒