องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๓