องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารท้องถิ่นของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒