องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่


วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จัดอบรมชาวบ้านตำบลแกใหญ่ โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ชั้น 2