องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ พนักงานและลูกจ้าง, ผู้นำท้องที่, อสม., รพ.สต., ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนพื้นที่ตำบลแกใหญ่ ร่วมเดินรณรงค์ โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒