องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑