องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ร่วมถ่ายรูปรณรงค์ เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ร่วมถ่ายรูปรณรงค์ เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน