องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตำบลแกใหญ่ ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ขอเชิญร่วมชม โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตำบลแกใหญ่ ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดจอมสุรินทร์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พบกับ การประกวดกระทง, การประกวดนางนพมาศ, กิจกรรมรื่นเริ่งต่าง ๆ มากมาก