องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


พิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่