องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ และสำนักงานสาธารณสุข ได้กำหนดเปิดงาน โครงการเปิดงาน "๑ วัด ๑ รพ.สต.ตำบลแกใหญ่" และร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองสุรินทร์


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ และสำนักงานสาธารณสุข ได้กำหนดเปิดงาน โครงการเปิดงาน "๑ วัด ๑ รพ.สต.ตำบลแกใหญ่" และร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ จากภาคีเครือข่ายของตำบลแกใหญ่ ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดกัลยาณโกมุท (วัดแกน้อย)