องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
เนื่องเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ประจำปี 2564