องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแกใญ่ได้จัดโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-12-23
2021-07-30
2021-07-15
2021-07-11
2021-01-05
2020-09-25
2020-09-23
2020-08-28
2020-08-11
2020-07-23