องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการให้ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต


โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการให้ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่