องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


พิธีมอบใบปัญญาวุฒิบัตร และพิธีปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแกใหญ่(โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


พิธีมอบใบปัญญาวุฒิบัตร และพิธีปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแกใหญ่(โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓