องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต


กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่