องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในท้องถิ่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่