องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าและรักษาป่า


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พื้นที่สาธารประโยชน์ ป่าตะตึงไถง บ้านแกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 thaibet55