องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในท้องถิ่น  bca55