องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองธาตุ [ 17 มี.ค. 2564 ]20
2 งานปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านจบกงาม [ 17 มี.ค. 2564 ]21
3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.แกใหญ่ [ 17 มี.ค. 2564 ]24
4 ประกาศราคากลาง จำนวน 13 โครงการ [ 24 ธ.ค. 2563 ]48
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2563 ]44
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 [ 23 ธ.ค. 2563 ]47
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 [ 23 ธ.ค. 2563 ]49
8 ประกาศราคากลาง จำนวน 4 โครงการ [ 19 ต.ค. 2563 ]58
9 ประกาศราคากลาง จำนวน 10 โครงการ [ 19 ต.ค. 2563 ]62
10 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  [ 23 มิ.ย. 2563 ]83
 
หน้า 1|2|3|4