วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และป้ายถวายพระพรชัยมงคล ก่อนและหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 V 120 A สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ภาคสนามการแข่งขัน ถ้วยรางวัลและชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้ายยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง