วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (มือจับฝัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ การเสด็จของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ในวันที่ 12 ? 14 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 78,120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง