วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นฟูสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร รหัสหมายเลข 481 58 0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุงและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บาท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และป้ายถวายพระพรชัยมงคล ก่อนและหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง