วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
เช่าเวทีและไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
เช่าเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโดยใช้ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำสายสะพายนางนพมาศ จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง