วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ม.3 ถนนติดสถานีวิทยุรัฐสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ปริมาณงาน ขนาดไม่เกิน 50 คน เเบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก?สำหรับงานประมวลผล?จำนวน?1?เครื่อง