วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 3 แผ่น
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร Fuji Xerox CP305d ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 21 วัน (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562 จำนวน 62 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 105 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง