วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ปริมาณงาน ขนาดไม่เกิน 50 คน เเบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก?สำหรับงานประมวลผล?จำนวน?1?เครื่อง
5  ต.ค. 2566
ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด?CCTV?บนโครงข่ายใยแก้วแบบเช่ารายเดือน?
5  ต.ค. 2566
เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ จำนวน?1?เครื่อง
5  ต.ค. 2566
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่