วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX ของสำลักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น Mx-M315Nv โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox รุ่น CP305d รหัสครุภัณฑ์ 481 58 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างติดตั้งหลังคารถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บว 5346 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น B411d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำยาหม่องสูตรร้อนหรือขี้ผึ้งสมุนไพร สูตรร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิก กระดานบอร์ด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง