วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ๋อมเครื่องกรองน้ำสแตนเลส แบบ 3 ท่อกรอง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentre s2010 จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX ของสำลักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง