วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
จ้างทำความสะอาดสถานที่จัดงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างทำสายสะพายนางนพมาศโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อเช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟและเช่าเวทีโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดนางนพมาศโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (คุ้มโคกรัง หมู่ที่ 2 ถึงโรงเรียนสุรินทร์ภักดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ต.ค. 2565
ซื้อเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อัตรา 1000M/1000M ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother รุ่น MFC-T810W รหัส อบต.กญ. 481 63 0037 และยี่ห้อ brother รุ่น MFC-J430W รหัส อบต.กญ. 481 56 0014 ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ซื้อเช่าใช้บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อัตรา 1000M/1000M ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 7 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ สังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2565 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง