องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต
วันอังคาร ที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่